Human Resources Management aneb řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů ušlo za posledních 50 let ohromný kus cesty. Od oddělení, které bylo plné pořadačů, šanonů a které nikdo nebral vážně, se dostalo do pozice, kdy mnohdy drží v rukou nástroje, které zásadním způsobem pomáhají definovat a udržet konkurenční výhodu firmy na trhu. Už to není oddělení, které sedí v koutě a čeká na povely, ale často samo pokyny vydává a řídí strategické iniciativy napříč celou organizací. No, není to ohromný úspěch? Je a o tom, jak vypadá moderní Human Resources, je celý tento web.

Moderní HR Manažer dokáže používat termíny (a také jim rozumí, což je hodně důležité) jako konkurenceschopnost, vysoký pracovní výkon, zavádění inovací, podpora kreativity, průběžné plánování nástupnictví, vyhledávání talentovaných zaměstnanců, nábor a rozvoj, zdravá diverzita, zodpovědnost vůči komunitám a celkové zapojení zaměstnanců do života firmy. Už to není o sepsání neprůstřelné pracovní smlouvy, kde jsou rizika ošetřena. Je to stále důležité, ale je to jen malý výsek činností, za které je oddělení Human Resources zodpovědné.

Samozřejmě, že tento posun nenastal sám o sobě, ale podstatně se změnil svět kolem nás. Západ se již nemůže spoléhat na svou automatickou převahu, musí využívat zdroj, který má k dispozici. Musí uvolnit a podpořit kreativitu svých lidí, aby si udržel svůj náskok. I proto tak vzrostla důležitost oddělení lidských zdrojů ve firmách, protože nastavují pravidla, jak pracovat s lidmi v organizaci, aby z toho měly obě strany užitek. Něco málo o historii lidských zdrojů stojí za přečtení.

Human Resources a Kreativita
Jak Human Resources podporuje tvořivost

Změna role Human Resources v organizaci s sebou nese více zodpovědnosti a také klade mnohem vyšší nároky na lidi, kteří v lidských zdrojích pracují. Už dávno neplatí, že člověk v HR je přeučená mzdová účetní (a tím nijak nesnižuji důležitost mzdových účetních). Je to samostatná profese, která se postupně transformovala z oné měkké konzultační role do tvrdého manažera, který dělá a prosazuje důležitá rozhodnutí napříč celou organizací.

Šéf či šéfka Human Resources je dnes důležitým partnerem ostatních členů vrcholového týmu a sdílí s nimi zodpovědnost za dosahované výsledky firmy či organizace.

Jak změnil a ještě bude měnit svět kolem nás?

Rádi se nazýváme postindustriální společnost. Průmysl nezmizel, jen jsme ho odsunuli do zemí, kde není tolik na našich očích. A ještě si projdeme určitě obdobím, zda to bylo moudré rozhodnutí a nebo se budeme pokoušet průmysl vrátit zpátky na Západ. (To je ovšem otázka geopolitická a nebudu ji řešit).

Umět vyrobit dokonalý produkt už není zárukou úspěchu. To se již považuje za běžný standard, který ovšem nepřináší žádnou trvale udržitelnou konkurenční výhodu. (více o konkurenceschopnosti) Každý produkt nebo proces se dá okopírovat, nechat vyrobit na Dálném Východě a začít jej prodávat na celém světě. Prakticky z jedné kanceláře někde v Praze nebo kdekoliv jinde na světě. Bojovat se proti tomu dá pouze tak, že vyvíjíme neustálý tlak na růst produktivity práce a kreativitu. Tudy vede k udržení ziskovosti.

Jen firma, která si udrží svůj potenciál inovovat, bude dlouhodobě úspěšná. Zní to jednoduše, ale je to velmi složitá a komplexní oblast. A Human Resources je jednou z klíčových odpovědí, protože inovují pouze lidé, stroje to zatím nezvládnou. A v tom tkví síla oddělení lidských zdrojů. To také vedlo k tomu, že naprostá většina HR oddělení zavedla roli HR Business Partnera a obecně prošla relativně bolestivým procesem transformace.

Změny ve společnosti nabírají na rychlosti a prakticky žádná organizace není schopna dlouhodobě udržet svou vedoucí pozici. Každý den se rodí noví konkurenti, což také vede k tomu, že zaměstnanci obecně cítí menší loajalitu ke svému zaměstnání. Pojem celoživotního zaměstnání u jedné firmy je dnes už spíše mýtus z minulosti, než běžná praxe. A firmy se musí trendu přizpůsobit tím, že mají plány nástupnictví, rozvíjí zaměstnance a jsou aktivní na trhu práce.

Jaké odpovědi a služby nabízí Human Resources Management?

Moderní oddělení Lidských zdrojů přebírá plnou zodpovědnost za vytvoření a udržování konkurenceschopného systému pro práci s lidmi v organizaci. Zahrnuje to celý komplex činností, počínaje pozitivním vnímáním firmy na trhu práce, přes výkonově orientované odměňování, atraktivní možnosti čerpání benefitů, až po rozvoj talentů a jejich přípravu na jejich další pozice ve společnosti.

Cílem je, aby se firma o své zaměstnance konzistentně starala a pečovala o jejich odborný i osobní růst, protože to funguje obdobně jako péče o investovaný kapitál. Postupně se vrací a udržuje firmu ziskovou a konkurenceschopnou.

Ve výsledku firma nakonec dokonale zvládá následující kompetence:

 • Vlastnit klíčové a kritické know-how
 • rozvíjet know-how s využitím průběžných inovací
 • pracovat kreativně s lidských kapitálem
 • rozšiřovat potenciál zaměstnanců.

A co je k nalezení zde?

Finální struktura webu bude celkem jednoduchá:

 • Kritické HR procesy a aktivity (to je kritické pro úspěch firmy na trhu práce),
 • Strategická HR agenda (další věci, které nesmí HR pustit ze zřetele),
 • HR Management (jak vypadá HR Model, HR Strategie, HR definice),
 • HR Procesy (jako odměňování, nábor a tak dále),
 • HR Organizace (jak se HR organizuje, popisy práce a klíčové role v oddělení),
 • HR Analytika (jak budovat udržitelnou konkurenceschopnost)
 • Tranformace HR (aneb jak se řízení lidských zdrojů dostává na vyšší úroveň).

A celé to směřuje k jedinému. Jak vybudovat oddělení Human Resources, které bude firmu podporovat na její cestě k udržitelné konkurenční výhodě. Jak ji umožnit, aby své zaměstnance efektivně využívala a zároveň je dovedla plně zapojit do svého života.