Kreativita, tvořivost a přirozená soutěživost

Západní civilizace vždy stála na svobodě jednotlivce a svobodě tvořit. Naše podnikavost poháněla náš pokrok a hon za tím, aby se další generaci dařilo lépe než té předchozí. Ovšem, nejde to bez kreativity a svobody tvořit. Jen tím se nám podařilo dosáhnout takového pokroku, protože jsme lidem nekladli překážky do jejich úsilí dosáhnout zlepšení. Inovace byly kořením našeho růstu a musíme stále pečovat o to, abychom žili v otevřeném a kreativním prostředí. Nicméně, proč by měla být kreativita výzvou pro Human Resources?

Proč je kreativita taková výzva pro Human Resources? Není totiž složité ji zadusit a způsobit, že zaměstnanci přestanou o své práci přemýšlet a budou pouze vykonávat rozkazy a příkazy a budou si hlídat jenom ty činnosti, které mají napsané ve svém popisu práce. Cokoliv nad rámec jejich zodpovědností si nechají pro sebe a nebo na to rovnou zapomenou, protože nebudou vidět, že by aktivita navíc přinášela nějaký osobní benefit.

Aby ovšem kreativita a inovativnost fungovala, tak se musíme dostat ven z naší komfortní zóny. Pokud jsem spokojený se statusem quo, tak se nedá čekat, že bych přišel s něčím novým. Nic mne přece nenutí k tomu, abych přicházel s nějakým nápadem, který s sebou navíc nese i riziko selhání.