Technologie

Lidské zdroje jsou podnikovou funkcí, která může těžit ze současné technologické revoluce. Nejenom může těžit, ona je musí naplno využít. Koronavirová krize nás poučila v tom, že v případě nouze dokážeme udělat zásadní technologický skok ze dne na den. Z odmítané technologie se stala nutnost, bez které se práce nedala najednou vykonávat. Technologie mohou lidem z Human Resources sloužit, ale mohou nás i poškodit, pokud se jimi necháme ovládnout. Nikdy nesmíme zapomenout, že základ práce dobrého HR Manažera je osobním styku s interními a externími zákazníky.

Co mohou nové technologie přinést do světa řízení lidských zdrojů? Můžeme ztratit závislost na kusu papíru. A konečně bychom se také papírů měli zbavit. Můžeme své postupy a praktiky přesunout do moderního cloudového řešení. Můžeme opustit stará monolitická řešení HRIS a můžeme zavést inteligentní sadu online HR nástrojů.

Nově vznikající HR technologie se mohou stát významným zlepšením produktivity, ale představují také vážné riziko pro podnikání. Nové technologie přináší velké riziko odlištění firem a ztráty inovativního myšlení. Chybějící pozitivní pracovní konflikty se dříve či později projeví ve zpomaleném tempu inovací.

Jak budeme postupovat při implementaci nových HR nástrojů, budeme muset na této cestě překonat mnoho technologických výzev. Nejen ve výběru samotného technologického řešení, ale zejména v oblasti zabezpečení dat, souladu s legislativou ve všech zemích, kde firma působí a důvěrou zaměstnanců, že vybrané řešení je plně chrání.

Nedokážeme si představit svůj život bez tabletů, chytrých telefonů, notebooků a dalších užitečných pomůcek. Moderní řízení lidských zdrojů nemůže existovat bez podpory moderních technologických řešení v oblasti lidských zdrojů. Když však mluvíme o inovativním HRIS, nemusíte již myslet na Oracle HR, PeopleSoft nebo SAP. Díky technologické revoluci je náš svět možností, z nichž si můžeme vybírat, bohatší, levnější a zároveň složitější.

Nová integrovaná HR řešení mají před sebou zářnou budoucnost, ale určitě ne všechna. Musíme dobře vybírat, komu svěříme svá data a jak moc budeme důvěřovat tomu, že jsou chráněna a v dobrých rukou. Bezpečnost dat se stane pro Human Resources hodně palčivou oblastí.

Digitální Human Resources

Naši manažeři se mohou těšit na nový způsob práce s lidskými zdroji. Mohou položit otázku a mohou dostat rychlou odpověď. Mohou plně využít potenciál moderních řešení HR Analytics. Mohou řešit problémy a mohou shromažďovat užitečné soubory dat, které se na stejný problém dívají z různých úhlů. Na druhou stranu to vytváří výzvu pro oddělení lidských zdrojů. Musí rozvíjet analytické kompetence, které v HR organizaci vždy chyběly.

Nový a moderní HR reporting je výzvou. Tradiční výkazy o fluktuaci už nikoho nezajímají. Vedoucí pracovníci chtějí porozumět trendům v podnikání. Chtějí zjistit, jaké jsou příležitosti a hrozby pro organizaci. Oddělení lidských zdrojů musí využívat prediktivní analýzu, aby zajistilo, že přinese relevantní informace dříve, než se stanou žhavým tématem. Vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů musí změnit definice personálních metrik a musí je promítnout do tabulek výkonnosti lidských zdrojů.

Nové HR technologie změní pohled vedoucích pracovníků na produktivitu HR. Chtějí, aby se lidské zdroje staly partnerem s vizí. Představivost trendů se stane základní složkou HR Performance Metrics (stačí si dvakrát rozmyslet nové HR KPI). Vedoucí pracovníci bojují s mnoha nejistotami a potřebují od oddělení lidských zdrojů pevné ujištění, že organizace řídí zaměstnance efektivně a udržitelně.

Lidské zdroje mohou ztratit závislost na interních IT a softwarových řešeních. Může přesunout data o pracovní síle do cloudu a globalizovat je. Je to příležitost i výzva. Na druhou stranu je to také riziko. Ochrana dat se stane nedílnou součástí strategické agendy lidských zdrojů. Dnes se o soukromí příliš nestaráme. Je to práce IT oddělení. Zítra to bude práce IT a lidských zdrojů. Musíme získat nové dovednosti, abychom se stali cennými partnery v tomto důležitém boji.

Technologie v oblasti lidských zdrojů ovlivní také řízení podnikových procesů. Prediktivní analýza lidských zdrojů umožní plynulejší a cílenější strategické plánování. Většina inovací v oblasti lidských zdrojů bude založena na trendech a datech, které začneme měřit. Tím se však význam analytických kompetencí v oblasti lidských zdrojů výrazně zvýší. Bude to výzva, protože s podrobnou správou dat v HR nemáme žádné předchozí zkušenosti. Bude to však skutečný začátek příběhu HR business intelligence.

Další revoluční změna nastane ve způsobu komunikace a vzájemné spolupráce. Není to změna jako vynález parního stroje, ale mění způsob, jakým pracujeme a komunikujeme s ostatními v organizaci. Být online a mít všechna data u sebe je významná změna. Je to také výzva pro personální oddělení, protože musí implementovat nové technologie, naučit manažery a zaměstnance využívat výhody technologií. Musí také modernizovat dovednosti a kompetence personalistů.

Lidské zdroje musí definovat jasná pravidla, jak se sociálními médii v organizaci pracovat. Musí také připravit základní pokyny pro zaměstnance, které by měli dodržovat. K úniku citlivých údajů může dojít rychle a škody pro podnik mohou být značné. Pro oddělení lidských zdrojů je to nová oblast, která vyžaduje úzkou spolupráci s oddělením IT bezpečnosti.

Okamžitý přístup k datům přináší obrovskou výzvu v oblasti ochrany osobních údajů a jejich zabezpečení. Oddělení lidských zdrojů musí zajistit, aby přístupová práva k osobním údajům byla přísně řízena a nikdo v organizaci neměl přístup k údajům, které nejsou potřebné pro danou práci. Sociální média představují pro personální oddělení příležitost, ale také riziko.

Další výzvy pro Human Resources

  1. Dlouhodobá udržitelnost podnikání
  2. Globalizace trhu práce
  3. Technologie
  4. Stárnoucí pracovní síla
  5. Řízení změn alias Change Management
  6. Konzistentní zvyšování produktivity práce
  7. Angažovanost zaměstnanců alias Employee Engagement
  8. Kreativita, tvořivost a přirozená soutěživost
  9. Nové formy práce