Kritické HR aktivity

Jsou aktivity, které má Human Resources na své strategické agendě, ale jsou i činnosti, které je dnes nutné mít na seznamu a dělat je velmi dobře. Teprve v okamžiku, kdy jsou dokonale zvládnuté, tak může Human Resources postoupit na další úroveň. A nezahrnuje to personální administrativu a mzdové účetnictví, to se považuje za standard, který nemá ani cenu zmiňovat. Bez těchto kritických aktivit nebude nic pořádně fungovat a firmě se nepodaří posunout se ke strategické agendě.

Často dělají lidi z lidských zdrojů chybu, že si nesestaví plán a strategii, jak implementovat změny v Human Resources. Pak se pustí do práce na procesech s přidanou hodnotou, ale nemají jasné základy, na kterých se dá stavět. I kritické procesy vyžadují, aby administrativa a mzdové účetnictví bezchybně fungovaly.

Fungují jako základy rodinného domu, pokud nejsou dobře a pevně postavené, tak se to dříve nebo později fatálně projeví na budově, která na nich stojí a spoléhá na ně. Udělat a konzistentně je vykonávat je velice složité a žádají si značné množství dostupných zdrojů. A není snadné je dostat na úroveň, kdy se na ně dá plně spolehnout.

Co tedy patří mezi kriticky důležité HR procesy (a není nutně v tomto pořadí):

  • Employer Brand
  • Employee Experience
  • Employee Life Cycle
  • Voice of Employee (Hlas zaměstnance)
  • HR Marketing a HR Komunikace
  • CSR (společenská zodpovědnost)
  • firemní kultura
  • kritické myšlení
  • strategické myšlení a plánování

Employer Brand nebo také značka zaměstnavatele je dnes velmi moderni HR pojem. S tím, jak se postupně horší podmínky na trhu práce, nabývá jméno firmy na trhu práce na významu. Jen ti nejlepší mají šanci, že si budou z kandidátů na pozice moci vybírat. Ostatní se budou muset spokojit se zbytky, ale budou i nuceni platit za služby náborových agentur. To je samozřejmě částečně oslabí, protože peníze, které vynaloží na externí náborové agentury, nemohou využít na činnosti s vyšší přidanou hodnotou.