Employer Brand - Značka zaměstnavatele

Kandidáti dnes hodně mění svoje preference, to co stačilo včera, je dnes už málo. Nabízet perfektní mzdu a k tomu super benefity? OK, ale to má dnes už skoro každý, je potřeba přijít s něčím navíc, co u kandidáta vyvolá chuť přijmout nabízenou pozici. A tato soutěž mezi firmami o nejlepší lidi bude jenom tvrdší a tvrdší. Employer Brand nabízí částečnou pomoc v soutěži o nejlepší kandidáty a poskytuje i strategickou odpověď na posunuté preference kandidátů a zaměstnanců.

Kandidáti dnes dají hodně na dojem, který v nich firma vyvolává, protože naprostá většina z nich si může svého zaměstnavatele vybírat. A nezáleží, zda právě procházíme recesi nebo velkou konjunkturou. Pro výborné uchazeče bude vždy snadné získat nové místo. Výborné produkty a služby už nestačí, image organizace hraje nezastupitelnou roli.

Stačí si představit, že jste vysoce talentovaný a zkušený odborník a znáte svou hodnotu na trhu práce. Jaký by tedy byl váš první krok při hledání nové práce? Pravděpodobně byste skončili u vyhledávání na Googlu na téma nejlepší společnosti pro práci v roce 2020 nebo něco podobného. Nehledají jenom dobrou mzdu a výborné benefity, chtějí také dobrý image zaměstnavatele. A ten není jenom o tom, že se tam dobře platí, je to soubor mnoha drobností, včetně i zapojení do práce v komunitách a dobrovolnické činnosti.

Nedává to úplně smysl? Vzhledem k tomu, že na trh práce přicházejí talentovaní mileniálové, není tučná výplata jediným kritériem, které byste jako zaměstnavatel měli brát v úvahu. Chtějí skvělé místo pro práci a s tím spojená image značky musí být na vysoké úrovni.

Image značky není o velkém marketingovém rozpočtu oddělení řízení lidských zdrojů. Je to ucelený komunikační framework, kdy firma jasně a konzistentně komunikuje klíčové prvky, proč existuje, jak přispívá společnosti, jak se ve firmě pracuje, jaké nabízí možnosti a jak je prospěšná svému okolí. Pokud některý prvek nefunguje správně, pak za to vždy firma musí zaplatit nějaký extra příplatek a nebo se spokojit s horší pověstí na trhu práce.

Ve skutečnosti by 86 % uchazečů o zaměstnání nechtělo pracovat pro společnost se špatnou pověstí, a to bez ohledu na výši výplaty. Ale pozor, je to číslo, které platí pro USA a vždy se najdou výjimky. Obecně platí, že čím vyspělejší ekonomika, tím menší váhu má celková finanční odměna v rozhodování o přijetí nabízené pracovní pozice.

Co je to Employer Branding? (Hodně stručně)

Stručně řečeno, jde o prezentaci a odlišení image společnosti jako vysoce atraktivní pracovní místo pro nejlepší uchazeče o zaměstnání. Hodně zjednodušeně jde o marketing, ale to s sebou nese velká rizika, protože nelze uplatňovat čistě marketingové postupy. Marketingová komunikace je zaměřena zejména na produkty a brand je často vedlejší, Employer Brand je ovšem o nastavení pozitivních emocí o zaměstnavateli. Více o definici EB.

Musíme si vždy uvědomit, že nejde o produkt nebo služby, ale o propagaci a pozitivní image firmy pro uchazeče o zaměstnání a také pro interní zaměstnance. Pozitivní image značky vám pomáhá najímat špičkové talenty v oboru a pomáhá udržet si stávající zaměstnance.

Často na zaměstnance zapomínáme, ale i u nich je třeba posilovat emoční pouto se zaměstnavatelem, protože to má pozitivní dopad na pracovní výkon, employee engagement (zapojení) a motivaci.

Zaměstnavatelé se však obvykle dopouštějí chyby, když spojují employer branding se samotným brandingem, tedy značkou spojenou s produktem nebo službami. Jenže, Human Resources musí komunikovat o firemní kultuře, jaká atmosféra panuje v organizaci a čím je firma výjimečná na trhu práce.

Musí detailně a poutavě vyprávět příběh o firemní kultuře, rovnováze mezi pracovním a soukromým životem, základním hodnotám společnosti atd.Silný příběh staví dobrý employer brand.

Employer Brand: Obsah sekce

Obecné a detailní informace o jednotlivých aspektech Employer Brandu:

Implementace Employer Brandu ve firmě:

  • Jak vybudovat pozitivní EB
  • Různé strategie (modely) Employer Brandu
  • Stanovení a odsouhlasení cílů EB
  • Cílové skupiny pro Employer Brand
  • Průzkum nebo EB Audit při implementaci či změně Employer Brandu
  • Implementace EB a KPIs

Začít s málem … A opatrně …

Při implementaci je třeba být opatrný. Je to oblast, která je pro Human Resources stále ještě relativně nová a naše znalosti marketingových postupů jsou relativně omezené. Je to příležitost, jak utratit značné množství peněz, které ovšem nepřinesou očekávané výsledky.

Je tedy vždy lepší začít s menším a postupně se učit, co na cílové skupiny funguje. Rozumět, kdo jsou naše cílové skupiny a jaká sdělení jsou pro ně důležitá. A pak nezapomenout na to nejdůležitější, nezapomenout na uvěřitelnost. Zaměstnanci musí tu firmu poznat a nemyslet si, že oni pracují někde jinde.