Antifragilita

Antifragilita je pojem, který se stal po Finanční krizi v roce 2008 obecně známý, protože pochází od Nasima Taleba, který úspěšně předpověděl, co se bude dít. Často ten pojem používáme, aniž bychom přesně rozuměli tomu, co znamená a jaká organizace je odolná vůči otřesům a dokáže je použít i jako zdroj svého růstu.

Taleb pochází původně z oblasti Levanty (přibližně dnešní Libanon, Sýrie a kousky dalších zemí v okolí), který v časech jeho mládí vzkétal a byl to prostor relativní svobody v neklidné části světa. To se postupem času změnilo a Taleb odešel do Spojených států, kde se věnoval akademické činnosti a investování. Jeho bádání a pozorování okolí jej nakonec vedlo k mnoha závěrům a antifragilita je jedním z nich. Dalším velmi známým a propojeným termínem je černá labuť.

Co je Antifragilita?

Anti-fragilita popisuje kategorii věcí, které z chaosu nejen těží, ale možná ho i potřebují, aby přežily a vzkvétaly. Termín antifragilita je nový termín, který se používá jako popis v opaku ke křehkosti. A zároveň, doposud používaný termín “robustnost” není přesný. Antifragilita jde nad rámec robustnosti; znamená, že něco nejen odolává otřesům, ale ve skutečnosti se díky nim zlepšuje.

Jak tomu rozumět? Pochopení antifragility

Ve své knize Anti-fragile: Things That Gain from Disorder z roku 2012 Taleb nabízí následující definici:

“Některé věci mají z otřesů prospěch, daří se jim a rostou, když jsou vystaveny nestálosti, nahodilosti, nepořádku a stresorům, a milují dobrodružství, riziko a nejistotu. Navzdory všudypřítomnosti tohoto jevu však neexistuje slovo, které by označovalo přesný opak slova křehký. Říkejme mu anti-křehkost. Anti-křehkost je něco víc než odolnost nebo robustnost. Odolné odolává otřesům a zůstává stejné; anti-fragile se zlepšuje.”

Ústředním tématem knihy je, že se musíme naučit, jak učinit náš veřejný i soukromý život (naše politické systémy, sociální politiku, finance atd.) anti-fragile, nikoliv pouze méně zranitelným vůči nahodilosti a chaosu. Tím, že se přizpůsobíme nelineárním událostem, můžeme využít stres, chyby a změny, které jsou tak jako tak všechny, jen ne jisté.

Podle Taleba “křehčíme ekonomiku, naše zdraví, politický život, vzdělání, téměř všechno” tím, že “potlačujeme nahodilost a nestálost”, podobně jako “systematické bránění lesním požárům ‘pro jistotu’ způsobuje, že ten velký je mnohem horší.

Koncept antifragility lze aplikovat na celou řadu oborů, včetně fyziky, molekulární biologie, plánování dopravy, tělesné zdatnosti, inženýrství, řízení projektů, informatiky a analýzy rizik.

Nezadlužování se a vyhýbání se optimalizaci

Taleb nabízí několik příkladů, jak se svět a jeho obyvatelstvo mohou stát méně křehkými. Jedním z příkladů, který se v jeho knize pravidelně objevuje, je důležitost nezadlužování se: “Když se nezadlužujete, nestaráte se o svou pověst… a jen když se nestaráte o svou pověst, máte tendenci mít dobrou pověst.”

Podle Taleba je předpokladem politické antifragility nulový dluh. Tvrdil, že vlády by měly přijmout tvrdý fiskální konzervatismus, protože dluhy je činí křehkými. Taleb také vyzval ke zvýšení redundance “v některých prostorech” a k vyhýbání se optimalizaci, i když je to v rozporu se vším, co učí teorie portfolia.

“Vždy jsem byl velmi skeptický k jakékoli formě optimalizace,” řekl. “Ve světě černých labutí není optimalizace možná. To nejlepší, čeho můžete dosáhnout, je snížení křehkosti a větší robustnost.” Taleb popisuje anti-fragile obchodní strategii jako takovou, která nejenže odolává turbulentnímu trhu, ale stává se za takových podmínek atraktivnější.

Jak se stát antifragilní

Taleb přirovnává antifragilitu k hydře, tvorovi z řecké mytologie, kterému narostou dvě hlavy, pokud o jednu z nich přijde. Zatímco jiné tvory by bylo možné porazit useknutím hlavy, hydra by ve skutečnosti zesílila.

Stejně jako hydra, ani antifragilní systém nespoléhá na jedinou “hlavu”. To znamená snížit počet potenciálních úzkých míst a míst, kde se mohou zadusit, pomocí redundantních systémů a pojistek proti selhání. Tyto redundance se mohou zdát neefektivní, pokud vše funguje dokonale - ale nic nefunguje dokonale.

Stres je dalším prvkem antifragility a Taleb opět používá fyziologickou metaforu. Stejně jako soustředěná námaha může pomoci budovat svaly a kosti, může dobře kontrolovaný výbuch stresu pomoci organizacím vyvíjet se a přizpůsobovat se potenciálním výzvám.

Antifragilita pro podniky (a Human Resources)

Pro podniky antifragilita znamená vyhnout se závislosti na jednom produktu nebo strategii. Místo toho je anti-fragilní podnik takový, který investuje do několika potenciálních cest růstu a zachovává si schopnost otočit se a přesměrovat svou energii, když se jedna z těchto cest uzavře. To znamená vyhnout se zadlužování a zbytečným výdajům, aby se omezily potenciální nevýhody.

I pro Human Resources je důležité udržovat systém otevřený a nevsadit vše na jednu kartu. HR se musí postarat o to, aby neexistovala závislost na jediném člověku ve firmě. Umění rozložit know-how a podporovat širokou diskuzi eliminuje následky chybných rozhodnutí, přesně dle principů antifragility. Takové uvažování se musí stát součástí firemní kultury.