Personal Brand - Osobní značka

Vaše osobní značka je způsob, jakým se propagujete a jakým dojmem působíte na ostatní kolem vás. Je to jedinečná kombinace dovedností, zkušeností a osobnosti, kterou chcete, aby vás svět viděl. Je to vyprávění vašeho příběhu a to, jak se v něm odráží vaše chování, jednání, vyřčená i nevyřčená slova a postoje.

Osobní značku používáte k tomu, abyste se odlišili od ostatních lidí. Dobře provedený osobní branding můžete propojit se svým podnikáním tak, jak se to žádnému firemnímu brandingu nemůže podařit.

Z profesního hlediska je vaše osobní značka obrazem, který o vás lidé vidí. Může to být kombinace toho, jak se na vás dívají v reálném životě, jak vás zobrazují média, a dojmu, který lidé získají z informací, které jsou o vás dostupné online.

Ve firmě je to hodně o tom, jak vystupujete a jaké jsou za vámi vidět výsledky. Jsou lidé, kteří jsou ve firmě hodně viditelní a mají velký vliv na výsledky. Nemusí tvrdě pracovat, ale jejich názor a slovo je důležité pro ostatní, je to jejich osobní značka, že není dobré jejich názor ignorovat, protože mohou zkomplikovat postup vpřed. Na druhou stranu, jejich podpora obvykle dokáže odstranit mnohé překážky z cesty.

Svou osobní značku můžete buď ignorovat a nechat ji vyvíjet se organicky, případně chaoticky, mimo vaši kontrolu, nebo můžete pomoci svou osobní značku postupně posouvat tak, aby vás zobrazovala jako osobu, kterou chcete být.

V dobách před internetem byla vaše osobní značka ve skutečnosti jen vaší vizitkou. Pokud jste nebyli vysoce postaveni v médiích nebo jste nebyli někým, kdo výrazně vystupoval jako tvář reklamy, málokdo o vás slyšel. V dnešním vysoce veřejném světě, kde se každá maličkost dlouze probírá na sociálních sítích, jste mnohem méně anonymní.

Proč byste měli mít osobní značku?

Vaše osobní značka může být pro vás z profesního hlediska velmi důležitá. Je to způsob, jakým se prezentujete současným i potenciálním klientům. Dává vám možnost zajistit, aby vás lidé vnímali tak, jak chcete vy, a ne nějakým svévolným, možná škodlivým způsobem.

Stejně to funguje i uvnitř organizace. Pokud chcete mít vliv, musíte být vidět a musí vás okolí vnímat jako důležitého hráče. Samozřejmě, není to jenom o visibilitě, ale je to i o tom, že dokážete pozitivně přispět k řešení náročného problému.

Mnoho lidí ve firmách si pěstuje spíše osobní značku problémového hráče, kterému je lepší se vyhnout. Je nebezpečné se dostat do takové pozice, protože se takového člověka okolí snaží z organizace vytlačit či významně omezit vliv, protože nepřispívá k nalezení dobrých řešení.

Dává vám příležitost zdůraznit vaše silné stránky a vášně. Pomáhá lidem uvěřit, že vás lépe znají, a lidé mají mnohem větší důvěru k těm, u kterých mají pocit, že je znají.

Jak si vybudovat nebo změnit osobní značku?

Vytvoření osobní značky vyžaduje rozsáhlou sebereflexi a introspekci. Pomůže vám, když znáte sami sebe - což ví překvapivě málo lidí. Pro většinu lidí je nesmírně obtížné se popsat, i když je pro ně často snazší vysvětlit, jací by chtěli být.

Pokud je vaším hlavním cílem při budování osobní značky zlepšení výkonnosti vašeho podnikání, musíte se nejprve ujistit, že víte, kdo jsou vaši cíloví zákazníci. Chcete, aby váš osobní branding odpovídal vaší cílové klientele. Stejná pravidla platí i pro život uvnitř organizace.

Důležité je ovšem si uvědomit, že nidko nedokáže zcela popřít svou přirozenou osobnost. To je potřeba vzít do úvahy při budování osobní značky, protože z introverta se extrovert nikdy nestane. Dokáže částečně posunout své chování, ale nedokáže se zcela změnit. Každá značka musí být uvěřitelná, a proto je třeba si stanovit realistické cíle.

Pokud jsem založením analytický typ, který dokáže rychle odhalit rizika každého projektu, pak dokážu toto potlačit tak, že ihned nemluvím o rizicích, ale bude obtížné projekt ihned podporovat, pokud nedostanu odpovědi, jak budou rizika postupem projektu ošetřena.