Storytelling - vyprávění příběhu

Storytelling aneb vyprávění příběhu je vysoká škola leadershipu a obecně i obchodních dovedností. Je to přesvědčovací technika, kdy mluvčí neprezentuje suchá data, nemá za sebou powerpointovou prezentaci jako ochrannou hradbu, používá zejména poutavá slova, ze kterých skládá příběh, který zapojí představivost posluchačů a zasáhne jejich pozitivní i negativní emoce. Je to o zahrnutí posluchačů do příběhu, který chtějí společně s mluvčím prožít. Používá se nejen při přesvěčování klientů, ale je i důležitý uvnitř firmy pro získání podpory strategického plánu, velké reorganizace nebo obecné podpory náročných firemních cílů.

Storytelling je technika, která je osobní, to znamená, že mluvčí mluví o sobě a posluchačích a vtahuje je do příběhu. V centru nestojí například technická prezentace v PowerPointu, ta slouží maximálně jako kulisa, základem je vyprávění příběhu a osobnost prezentujícího. Tím se velmi odlišuje od klasických prezentací, kde v centru stojí data a jejich prezentace. Zde data slouží jako průvodce příběhem.

Storytelling jako technika přesvědčování
Vyprávění příběhu - jak si získat publikum

Storytelling je extrémně účinný zejména v okamžiku, kdy mluvčí potřebuje motivovat a pohnout publikum určitým směrem. Mluvčí si přeje, aby mu publikum pomohlo dosáhnout náročné firemní cíle. V takovém okamžiku je třeba získat srdce publika, což se dá udělat pouze navázáním emočního pouta a to se nejlépe dosahuje vyprávěním atraktivního příběhu.

Ve firemních prostředí se často používá konvenční řečnické umění, kdy se mluvčí vyzbrojí technickou prezentací v PowerPointu, která je plná tabulek, dat a možných trendů vývoje do budoucna. A k tomu se položí sdělení, které říká, že největší výzva pro firmu leží v některé konkrétní oblasti a že je důležité tuto oblast vyřešit, aby si firma do budoucna udržela či zvýšila svou ziskovost.

Veškerá argumentace stojí na statistikách, faktech, trendech a důkazech sesbíraných v průběhu analýzy a přípravy. Často je součástí i rozsáhlá analýza trhu a všech konkurentů a jejich produktů. A hledá se cesta, jak technicky konkurenci porazit - v kvalitě, ceně nebo snadnosti používání.

Častý problém tohoto problému je, že se mluví v publiku, kde každý má vlastní soubor statistik, dat a má svou vlastní představu o tom, jak vypadá trh. A stane se to, že místo problému se řeší, kterému číslu se dá věřit a které je pro publikum přijatelnější. Tím se uhne od problému k řešení k tomu, že si každý účastník ve své hlavě odnese postoj, jak moc věří či nevěří prezentovaným údajům. Takto se ovšem velmi těžce buduje jakýkoliv emoční závazek o tom, že pro dosažení cíle budu dělat maximum.

Druhý způsob, jak lidi přesvědčit - a nakonec mnohem mocnější způsob - je spojit myšlenku s emocí. Nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je vyprávět přesvědčivý příběh. V příběhu nejenže do vyprávění vetknete spoustu informací, ale také v posluchači vzbudíte emoce a energii. Nicméně, přesvědčovat pomocí příběhu je těžké.

Každý inteligentní člověk si může sednout a sestavit seznamy. K vytvoření argumentu pomocí běžné rétoriky je zapotřebí racionality, ale jen málo kreativity. Představit však myšlenku, která má dostatečnou emocionální sílu, aby byla zapamatovatelná, vyžaduje živý vhled a vypravěčské umění. Pokud dokážete využít představivost a principy dobře vyprávěného příběhu, pak se lidé zvednou ze židlí za bouřlivého potlesku, místo aby zívali a ignorovali vás.

Co obsahuje dobrý příběh, který pohne firmou?

Ve finále pravidla dobrého příběhu, který zaujme jsou relativně jednoduchá:

  1. Je založený plně na pravdě a obsahuje užitečné informace a odkazy v průběhu vyprávění.
  2. Dokáže stimulovat hlavní motivátory publika, odpovídá na jejich potřeby a dokáže poskytnout klíčové odpovědi ve správný moment.
  3. Obsahuje i vizi a důvod, proč firma existuje, jak pomáhá svým klientům a čím je prospěšná.
  4. Není o firmě, je zejména o jejích klientech, jak prospěšné řešení bude pro vyřešení jejich problémů a starostí. Firma jako taková je až druhotná, protože ona bude klientům pomáhat plnit jejich sny.
  5. Obsahuje správnou dávku emocí a umožní publiku vytvořit si vlastní obrázek budoucnosti v hlavě a kde je v té budoucnosti jejich místo.
  6. Respektuje základní pravidla vyprávění příběhu - začátek, krize a vyřešení. Tedy něco, co se nezměnilo od dob starověkého Řecka.
  7. A jak se spolu budou doplňovat klienti, řešení a firma.

A to jsou všechna pravidla, která musí dobrý příběh dodržet, aby byl poutavý, měl vyprávěcí linku a závěr, se kterým může publikum odejít.